Salpausselkä Geopark – Veden muovaamaa maisemaa Päijät-Hämeessä

posted in: Uncategorized | 0

Geopark alue on yhtenäinen maantieteellinen alue, joka pitää sisällään merkittäviä kansainvälisiä geologisia kohteita. Geopark – alueiden keskeisimpinä tavoitteina voidaan pitää alueen luonnon ja kulttuurin vaalimista, paikallisidentiteetin vahvistamista sekä kestävän kehityksen mukaisten elinkeinotoiminnan edistämistä.

Maailmassa on 161 UNESCO global geopark aluetta 44 eri maassa (tilanne v.2020) ja kohteiden määrä kasvaa koko ajan. Tällä hetkellä Suomessa UNESCO Global geopark verkostoon hyväksyttyjä Geoparkeja ovat Muhokselta alkava Rokua Geopark, sekä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark, joka sijaitsee Länsi-Suomessa, Suomenselän eteläosassa. Myös Saimaa Geopark on jättänyt hakemuksen UNESCOlle. Salpausselkä Geopark aluetta kehitetään kiivaasti, jotta se tulee täyttämään UNESCO Global geopark kriteerit tulevaisuudessa.

Ensimmäinen ja toinen Salpausselkä ulottuvat halki koko Eteläisen Suomen. Lahden seudulla nämä ovat näyttävimmillään. Salpausselkien reunamuodostumat ovatkin Suomen tunnetuin jääkauden jäljiltä oleva ainutlaatuinen geologinen kokonaisuus. Myös upeat harjut mm. Asikkalassa, Heinolassa ja Padasjoella ovat myös mannerjäätikön sulamisvesivirtojen tuoman soran ja hiekan kasautumia.

Jääkauden sulamisvaiheen aikana muodostui paljon myös suppia eli pyöreitä tai soikeita harjukuoppia. Osa supista on täyttynyt vedellä. Sora- ja hiekkakerrosten suodattamat pohjavesivarat näkyvät alueelle ominaisissa kirkasvetisissä lähteissä, lähdepohjaisissa järvissä ja puroissa.

Kokonaisuudessaan Salpausselkä Geopark alue tarjoaa asukkaille ja matkailijoille upeita luontoelämyksiä, mahtavia maisemia sekä loistavat mahdollisuudet nauttia alueen monimuotoisuudesta yhdessä alueen palveluntarjoajien luomista palvelukokonaisuuksista.

TUTUSTU TUOTTEISIIN!

Heinola Travelillä on myös opastettuja retkiä jotka sijoittuvat Salpausselkä geopark alueelle. Opastettuja retkiä on tarjolla mm. Heinolan kansallisella kaupunkipuistoalueella, Heinolan Paistjärvellä sijaitsevalla Pirunkirkolla sekä Asikkalan Pulkkilanharjulla Päijänteen kansallispuistossa.